Mẫu truyện cười gia đình: Chồng hèn nhát

 

– Ai đánh vỡ kính ở cửa sổ lớn nhà chị vậy?

– Tay của tôi đấy!

– Anh ta hiền như đất cơ mà?

– Nhưng hắn đứng đó và tránh được cái tôi quăng vào !

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>