Quá sức tưởng tượng với tên cầu VN đang có


Đi qua chỗ ấy là cầu
Xẻo chi mất “ấy’ lấy đâu anh xài.
Ai ơi sao nỡ đùa dai,
Em gìn em giữ tương lai đời mình.
………….


Đi qua Xẻo Bướm tới cầu Cu
Thiên hạ ai ai cũng gật gù
Địa danh nơi đâu nghe sao lạ ?
Cớ sao Xẻo Bướm với Cầu Cu ?

Hết chối cãi chưa … chính là nó ….

Cầu Lòn – một cây cầu ở thành phố Huế
www.haihuoc.com

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>