chồng hèn nhát

Mẫu truyện cười gia đình: Chồng hèn nhát

  – Ai đánh vỡ kính ở cửa sổ lớn nhà chị vậy? – Tay chồng hèn nhát của tôi đấy! – Anh ta hiền