Đố Vui

Đố vui: Anh bịt lỗ dưới

    Hỏi: Tay vê vê mắt run run Anh bịt lỗ dưới anh đè lỗ trên Cô nàng sướng cô nàng rên Vừa hại

Đố vui: Có túm lông ở đầu

  Hỏi: Tôi là cái gì? Tui dài khảng gần gang tay, được trang điểm bởi một túm lông ở đầu. Tôi thường hoạt động

Đố vui: Chuột đi hai chân

    Hỏi: Đố bạn chuột nào đi bằng 2 chân? Trả lời: Mickey

Đố vui: Tháng có 28 ngày

    Hỏi: Mỗi năm có 7 tháng 31 ngày. Đố bạn có bao nhiêu tháng có 28 ngày? Trả lời: 12 tháng

Đố vui: Cho nước vào chậu

  Hỏi: Có hai bình rộng miệng đựng đầy nước. Làm sao để cho tất cả nước vào trong một cái chậu mà vẫn biết

Đố vui: Mua cái gì?

3

    Hỏi: Một phụ nữ đang mua đồ tại tiệm ngũ kim. Người bán hàng chào giá: “Giá của một là mười hai xu,