Mấu truyện tình yêu: Hư cấu tất tần tật

 

Một anh chàng kể với bạn:

Cô ấy kêu: “Con chuột kìa!” và lấy tớ… sau đó một thời gian, tớ và cô ấy lấy nhau.

– Thực ra thì không có con chuột nào chứ gì?

Tất nhiên, mà kể cả có, cô ta cũng là gì. Có sợ thì cô ta có thói quen kêu toáng lên cơ.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>