Mẫu truyện cười học đường: Chỉ cần đếm đến 10

 

– Mày mãi mà chỉ đếm được . Dốt thế thì sau này làm gì được hả con!

– Bố yên tâm. Con sẽ là !

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>