Mẫu truyện cười thể thao: Vẫn muốn lập kỷ lục

 

Một bị ốm, bảo:

– Anh sốt cao quá!

– Bao nhiêu thưa bác sĩ?

– 41 độ.

– Thế là bao nhiêu?

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>