cầu rạch chim

Quá sức tưởng tượng với tên cầu VN đang có

caukhebuom2small

Đi qua chỗ ấy là cầu Xẻo chi mất “ấy’ lấy đâu anh xài. Ai ơi sao nỡ đùa dai, Em gìn em giữ tương