học đường

Mẫu truyện cười vui thể thao: Peter gỡ hoà một đều

  Thầy giáo trẻ hỏi học sinh: – Ai đã hái trộm táo của trường và còn làm gãy cả cành? Im lặng. – Nào

Mẫu truyện cười học đường: Chỉ cần đếm đến 10

5

  – Mày học toán mãi mà chỉ đếm được từ 1 đến 10. Dốt thế thì sau này làm gì được hả con! –