Ảnh vui phương tiện giao thông trên khắp nước

Vãi lúa cái bọn chuyên chở này còn hơn cả các ông ạ
Bò, cừu, ngựa vô tư trên từng cây số.
Gỗ ngồi dưới, người ngồi trên.
Tận dụng mọi chỗ trống trên xe.
Cảnh chở gia súc thường thấy ở Việt Nam.
Nào cùng lắc lư.
“Ngụy trang kiểu Úc”.
“Không được ngồi trước thì ta trốn ở sau”.
Xe nhiều tầng.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>