Chết cười với những chiếc áo lớp kiểu bóng đá đặt tên cầu thủ “bá đạo”

Đúng là “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”, chỉ những bộ óc “siêu việt” của những cô cậu học sinh, sinh viên nhà ta mới làm ra được những chiếc áo lớp kiểu bóng đá “bá đạo” như thế  này!

Áo lớp kiểu bóng đá "bá đạo"
Áo lớp kiểu bóng đá “bá đạo”
Áo lớp kiểu bóng đá chất lừ
Áo lớp kiểu bóng đá chất lừ
Đến bóng đá cũng phải "xếp hình"
Đến bóng đá cũng phải “xếp hình”
Chết cười với những mẫu áo lớp kiểu bóng đá bá đạo này
Chết cười với những mẫu áo lớp kiểu bóng đá bá đạo này
Áo lớp kiểu bóng đá "đắng..."
Áo lớp kiểu bóng đá “đắng…”
Lại một mẫu áo lớp kiểu bóng đá "bá đạo" đừng hỏi
Lại một mẫu áo lớp kiểu bóng đá “bá đạo” đừng hỏi
Áo lớp kiểu bóng đá hài hước
Áo lớp kiểu bóng đá hài hước
Áo lớp kiểu bóng đá "xaku...taora"
Áo lớp kiểu bóng đá “xaku…taora”
Đá xong đương nhiên là đi nhậu rồi
Đá xong đương nhiên là đi nhậu rồi

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>