việt nam

Shock với sách giáo khoa học sinh VN vẽ ra

china-chinese-sleeping-in-internet-bar-33

Chộp được sách giáo khoa của một em học sinh Việt Nam, pó tay toàn tập

Ảnh vui phương tiện giao thông trên khắp nước

666271319508435233161000012520316411901193671435n

Vãi lúa cái bọn chuyên chở này còn kinh dị hơn cả Việt nam các ông ạ Bò, cừu, ngựa vô tư trên từng cây