truyện cười tình yêu

Mấu truyện tình yêu: Không tin được đâu

  – Mẹ này, anh Mike rất yêu con. – Làm sao con có thể biết được điều đó? – Mỗi lần được Mike ôm,