câu nói vui vẻ

Tại sao sinh viên thi rớt một năm điển hình của sinh viên

Truyện cười dân gian Việt Nam chọn lọc hay nhất

  Một năm chỉ có 365 ngày, nhưng một năm điển hình của sinh viên thì: 1. Trừ những ngày thứ bảy – 52 ngày