sách sát thủ

Sát thủ đầu mưng mủ – toàn tập có mặt

a

Sát Thủ Đầu Mưng Mủ – Thành Ngữ Sành Điệu Bằng Tranh – Tác giả: Thành Phong.  Link tải truyện “Sát thủ đầu mưng mủ”