cũng như nhau cả

Mẫu truyện cười gia đình: Cũng như nhau cả

  Cô vợ đang dạy con chó đứng bằng hai chân sau, anh chồng ngăn: – Không được đâu, làm sao mà nó lại chịu