câu đố vui

Đố vui: Cho nước vào chậu

  Hỏi: Có hai bình rộng miệng đựng đầy nước. Làm sao để cho tất cả nước vào trong một cái chậu mà vẫn biết

Đố vui: Mua cái gì?

3

    Hỏi: Một phụ nữ đang mua đồ tại tiệm ngũ kim. Người bán hàng chào giá: “Giá của một là mười hai xu,