trần hưng đạo

Mẫu truyện cười học đường: Lịch sử

  Trong một buổi thi vấn đáp Lịch sử: – Anh hãy cho biết, Lê lợi là ai? – Dạ, em không biết. – Thế