tiệm ngũ kim

Đố vui: Mua cái gì?

3

    Hỏi: Một phụ nữ đang mua đồ tại tiệm ngũ kim. Người bán hàng chào giá: “Giá của một là mười hai xu,