tác phẩm nghệ thuật

Khoảnh khắc ấn tượng trong tuần qua

  Công nhân đu mình trên lưới điện. Bé gái trang điểm như vị thần trong lễ hội của người theo đạo Hindu. Dưới đây