slogan

Những slogan khẩu hiệu quá độc và đỉnh vô đối

1273821996385087066_574_0

Slogan quá buồn cười kinh dị luôn, đúng là sáng tạ o vô đối Slogan không đụng hàng