đựng đầy nước

Đố vui: Cho nước vào chậu

  Hỏi: Có hai bình rộng miệng đựng đầy nước. Làm sao để cho tất cả nước vào trong một cái chậu mà vẫn biết