chuyện vui

Làm đàn ông thật khó chứ chẳng dễ đâu

  – Nếu bạn để cô ấy ở nhà và cố gắng bảo vệ cô ấy khỏi cuộc sống đầy khắc nghiệt, bạn thật gia