bàn chải đánh răng

Đố vui: Có túm lông ở đầu

  Hỏi: Tôi là cái gì? Tui dài khảng gần gang tay, được trang điểm bởi một túm lông ở đầu. Tôi thường hoạt động