anh bịt lỗ dưới

Đố vui: Anh bịt lỗ dưới

    Hỏi: Tay vê vê mắt run run Anh bịt lỗ dưới anh đè lỗ trên Cô nàng sướng cô nàng rên Vừa hại