thành công

Đằng sau sự thành công luôn luôn có một người phụ nữ

  Đằng sau người đàn ông thành công luôn luôn có một người phụ nữ……….nói rằng anh ta sẽ chẳng bao giờ làm được điều