lặng lẽ

Mẫu truyện cười thể thao: Lặng lẽ, êm xuôi

  Bị cáo nhất định không chịu nhận tội. Y thanh minh: – Thưa ông chánh án, trong vụ này tôi thật tình chỉ là