làm người

Mẫu truyện cười vui dân gian: Làm người

  Khi Chúa tạo ra con lừa, Người phán: “Ngươi sẽ làm một con lừa có trí tuệ khiêm tốn, làm việc quần quật từ