chòng ghen

Mẫu truyện cười gia đình: Vợ chồng xung khắc

  – Em mà đẹp thế, thì anh ở nhà suốt Thấy ông chồng chúi mũi ngắm bức ảnh của một người mẫu mặc bikini,