7 tháng

Đố vui: Tháng có 28 ngày

    Hỏi: Mỗi năm có 7 tháng 31 ngày. Đố bạn có bao nhiêu tháng có 28 ngày? Trả lời: 12 tháng