núi cũng trèo

Yêu em nhưng giờ bận đánh bi-da, thôi em về bộ vì nhà đâu xa

Yêu em mấy núi cũng trèo, Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua. Nhưng giờ bận đánh bi-da, Thôi em về bộ vì nhà