những chuyện lạ thế giới có thật

Tai nạn suýt chết vì nhét trái bí đao vào hậu môn giải được táo bón

Tai nạn suýt chết vì nhét trái bí đao vào hậu môn

  Nhét trái bí đao dài 18 cm vào hậu môn với mục đích muốn giải tỏa được táo bón, cụ ông hơn 80 tuổi