nhà tắm hơi

Mẫu truyện cười gia đình: Duyệt chi qua điện thoại

  Tại nhà tắm hơi, một trong số những chiếc điện thoại di động để ở hành lang đổ chuông, đầu dây bên kia nũng