con nai

Mẫu truyện cười vui dân gian: Cá trê Lung Tràm

  Tui dẫn bày chó săn vô Lung Tràm định lùng thịt, cũng dạo mùa nước rọt này đây. Dưới kinh, cá quẫy ùn ụt,