bố ơi

Mẫu truyện cười thể thao: Công việc của phóng viên thể thao

  – Bố ơi! Phóng viên thể thao làm gì hả bố? – À, đó là người ngày thứ sáu tiên đoán đội nào sẽ