space

Bài thơ vui: Thơ về tình yêu và máy tính

  Anh yêu em mà em chẳng Open Mở cửa trái tim và Save anh vào đó, Cửa nhà em, mẹ đã gài Password Anh